LePlast d.o.o.
Preloška cesta 1
3320 Velenje, SLOVENIJA
Tel.: +386 3 897 70 22
Fax: +386 3 897 70 21
E-mail: leplast@leplast.com